REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERA

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Artlove.pl
Nabywca – osoba kupująca Voucher,
Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,
Voucher – karta podarunkowa w formie cyfrowej lub fizycznej
Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawia nabycie Vouchera.

II. Organizatorem Sesji fotograficznej jest Robert Danieluk - Artlove.pl 

III. Zakup Vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać przez maila kontakt@artlove.pl, facebooka lub telefonicznie, można go dokonać od 1 maja 2020 do zakończenia sprzedaży 
 2. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze, informacja ta na życzenie może być ukryta 
 3. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci cyfrowej lub postaci wydruku (możliwość wysłania listownie)
 4. Ważność Vouchera ma 12 miesięcy. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
 5. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście
 6. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę
 7. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać
 10. Nabywca może wyrazić lub nie, zgodę na wykorzystanie wizerunku

IV. Realizacja Vouchera na sesję fotograficzną

 1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy (drogą elektroniczną lub listownie)
 2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera
 3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą lub telefonicznie
 4. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z minimum trzy tygodniowym wyprzedzeniem
 5. Obdarowany ustala miejsce Sesji rodzinnych i plenerowych w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 30 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 30 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 1 zł za kilometr (w obie strony).
 6. Obdarowanemu lub Nabywcy przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.
 7. Obdarowany przed realizacją musi określić czy wyraża zgodę na publikację czy nie
 8. Realizacja sesji fotograficznej będzie odbywać się przy określonych zasadach bezpieczeństwa

V. Przekazanie wykonanych fotografii

 1. Czas oczekiwania na fotografie to 3 dni robocze dla pakietu BASIC(B) oraz STANDARD(S) oraz 7 dni roboczych dla pakietu MAXI(M)
 2. Dla pakietu B, S i M, fotografie wysyłane są drogą elektroniczną, do ściągnięcia przez 14 dni od daty przekazania. Dodatkowo dla pakietu M, będzie to forma wysyłkowa lub osobista.
 3. Każdy z pakietów posiada galerię on-line na życzenie