fbpx

Vouchery prezentowe – pomysł na fotograficzny prezent świąteczny

Vocher / Sesja fotograficzna

Sesja rodzinna

Sesja fotograficzna w domu lub plenerze
Czas trwania 60-90 minut
Warszawa i okolice
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 50 fotografii


Sesja ciążowa

Sesja fotograficzna w domu lub plenerze
Czas trwania 60-90 minut
Warszawa i okolice
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 50 fotografii


Sesja fotograficzna

Sesja fotograficzna jednej osoby w plenerze
Czas trwania 60-90 minut
Warszawa i okolice
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 50 fotografii


Sesja narzeczeńska

Sesja fotograficzna w domu lub plenerze
Czas trwania 60-90 minut
Warszawa i okolice
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 50 fotografii

Sesja poślubna

Sesja fotograficzna w domu lub plenerze
Czas trwania 60-120 minut
Warszawa i okolice
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 80 fotografii

Sesja zagraniczna

Sesja fotograficzna w plenerze
Czas trwania do ustalenia
Miejsce i dojazd do ustalenia
Galeria on-line
Fotografie w chmurze
Min. 120 fotografii

Kiedy zbliża się świąteczny czas, często szukamy prezentu dla najbliższej nam osoby czy rodziny. Już dziś możecie wykupić jeden z kilku voucherów na realizację sesji fotograficznej!

 

Zasady wykorzystania vouchera są bardzo proste. Wykupujecie jeden z nich, a ja przesyłam go drogą pocztową na wskazany adres lub drogą elektroniczną. Dzięki temu będziecie mogli wręczyć go obdarowanej osobie w pięknej kopercie.

✅ ważność vochera wynosi 8 miesięcy od planowanej daty wręczenia
✅ można go zrealizować zimą, wiosną czy latem
✅ czas trwania sesji określa każdy z voucherów
✅ ilość zdjęć jest określona w każdym z voucherów
✅ otrzymujecie zdjęcia w chmurze (dostępne 30 dni)
✅ galerię on-line na hasło (ważną 12 miesięcy)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher Podarunkowy” (dalej „Bon”)

2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.artlove.pl

3. Sprzedaż jest organizowana przez Artlove.pl / SPUTNIK Robert Danieluk (dalej „Organizatorem”)

4. Promocja obowiązuje od dnia 10.11.2019 roku do dnia 23.12.2019 roku

II. DEFINICJE
a) Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług pobytowych opisanym na stronie www.artlove.pl

b) Nabywca – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu

c) Realizacja Vouchera– wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na oferowane przez Organizatora usługi

III. WARUNKI OGÓLNE
1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień

2. Voucher może być realizowany wyłącznie przez Artlove.pl

3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną

4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału

5. Każdy Voucher będzie miał swój kod weryfikacyjny

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy w przypadku gdy został on wydrukowany

7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera

8. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy upłynął termin ważności Vouchera. Vouchery obowiązują od 24 grudnia 2019

9. Voucher można kupić na określone kwoty tj. 500 zł, 650 zł, 900 zł oraz 1200 zł

10. Vouchery można sumować

11. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy

12. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu

IV. NABYCIE I PRZEKAZANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ VOUCHERA

1. Voucher można zamówić on-line przez formularz kontaktowy lub telefonicznie

2. Voucher można otrzymać elektronicznie (PDF) lub otrzymać listownie wydrukowaną jego formę (wysyłka w cenie Vouchera)

3. Vouchery elektronicznie można zamawiać do godziny 22:00 dnia 23 grudnia 2019, a wydrukowane do godziny 24:00 do dnia 17 grudnia 2019

4. W dniu zamówienia Vouchera, Nabywca otrzyma numer konta. W przypadku przyśpieszenia zamówienia wystarczy na adres kontakt@artlove.pl, przesłać potwierdzenie przelewu

5. W przypadku chęci otrzymania faktury (nie Vatowej), Nabywca poproszony jest o podanie danych

V. WAŻNOŚĆ VOUCHERA
1. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze

2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.artlove.pl

2. Regulamin został opublikowany w dniu 09.11.2019 roku

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.artlove.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.artlove.pl

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.